Nabízené služby

Po Vašem objednání na konkrétní termín bývá standardním postupem nejprve úvodní psychologické vyšetření. To může trvat 2-3 setkání, které se většinou skládá z rozhovoru, anamnézy a různých metod (testy, dotazníky, projektivní metody). Následuje sdělení výsledků a domluva na dalším postupu. 

Péči nabízíme pro pacienty těchto věkových kategorií: 
✔ náctiletí od 16 let věku 
✔ dospělí až senioři

Oblasti, které k nám spadají:
✔ tělesné obtíže ovlivňující psychické zdraví
✔ úzkosti (panické ataky, fobie, OCD)
✔ deprese
✔ psychické krize, sebepoškozování
✔ paměťové potíže a nesoustředěnost (vyšetření paměti a dalších kognitivních funkcí testy)
✔ ADHD
✔ nadměrná pracovní zátěž, pocity vyhoření
✔ schizofrenie, jiné psychózy
✔ poruchy osobnosti
✔ poruchy autistického spektra
✔ mentální retardace (vyšetření intelektu testy)