O mně

Jmenuji se PhDr. Jana Jandová a pracuji jako klinická psycholožka. Pracovala jsem přes 4 roky v ambulanci klinické psychologie s dospělými, seniory, dospívajícími i dětmi. Rok a půl jsem se věnovala dětským pacientům na dětské psychiatrii. Nyní působím v ambulanci psychosomatické péče v Ústí nad Labem.

Jsem psychoterapeutkou s kompetencí vykonávat individuální, párovou a rodinnou psychoterapii, stejně tak i pracovat s klienty ve skupinových psychoterapeutických programech. Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na systemickou psychoterapii a hypnoterapii Miltona Ericksona v HERMÉS SOLUTIONS TRAINING v Praze. Výcvik je akreditován Ministerstvem zdravotnictví.

V květnu 2021 jsem na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví složila atestaci v oboru klinická psychologie. 

V roce 2019 jsem získala titul PhDr. za návrh a realizaci výzkumného projektu v oblasti pracovní psychologie. Tématem výzkumu bylo zmapování strategií u manažerek, které chtějí skloubit rodinu a kariéru.

Magisterský titul z jednooborové psychologie jsem získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium jsem absolvovala s vyznamenáním. Součástí studia bylo roční studium psychologie na Middlesex University London se zaměřením na pracovní psychologii.

Mám za sebou také akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, Základy zdravotnické legislativy, Kurz první pomoci, z odborných kurzů v rámci psychodiagnostiky jsem absolvovala roční kurz Wechslerovy škály pro děti a dospělé, kurz Scénotest, Metoda TAT a od TAT odvozené metody.

V minulosti jsem se podílela na publikační činnosti pro web HR Expert, kde jsem se zabývala tématy pracovní psychologie. Přibližně 2 roky jsem byla součástí týmu Psychologické poradny pro ženy Trustframe.cz a zajišťovala jsem odborné poradenství pro ženy a dívky s různými problémy psychického rázu.